Pašlaik AnyDo.lv serviss ir testa režīmā, lūdzam atstāt jūsu kontaktus un mēs ar Jums sazināsimies pēc projekta aktivizēšanas:

Juridiskie pakalpojumi

Nepieciešama advokāta palīdzība? Vai jūs vēlaties saņemt kvalitatīvu juridisko konsultāciju vai atrisināt juridisku problēmu? Pasūtiet pakalpojumu tieši tagad AnyDo.lv!

comment

Pēdējie sludinājumi juridiskie pakalpojumi

Nav uzdevumu šajā kategorijā
Kā arī mūsu mājaslapā meklēja
 • Iestāties par vecāku tiesību atņemšanu

 • Starptautiskais jurists

 • SIA express likvidācija

 • Uzņēmuma bankrots

 • Noformēt dāvinājumu

 • Juridiskas konsultācijas privātpersonām

 • Kriminālo juristu

 • Servisa līguma pieņemšana

 • Uzņēmuma slēgšana pretterorisma operāciju zonā

 • Mazo uzņēmumu slēgšana

 • Deklarācija par būvniecības darbu sākumu

 • Valsts arhitektūras un būvniecības kontroles pārbaudes deklarācija

 • Kadastra numura piešķiršana

 • Darbības objekta sagatavošanas akts

 • Venreizējs sociālais ieguldījums likvidācijas ziņojums

 • Atļauja izvietot āra reklamēšanu

 • Anti-kollektori

 • Mājokļu likuma advokāts

 • Juridiskas konsultācijas civillietās

 • Noformēt nomas līgumu

 • Abonenta juridiskais dienests

 • Būvniecības pases reģistrācija

 • Hipotekārais advokāts

 • Darba juristi

 • Šķīrējtiesas advokāts

 • Apdrošināšanas advokāts

 • Ekspluatācijā Nedzīvojamās telpas

 • SIA reģistrācija

 • Dokumenti jūrniekiem

 • Advokāti ekonomiskajiem noziegumiem

 • Apdrošināšanas advokāts

 • Parādu piedzīņa

 • Līguma pieņemšanas sastādīšana uzņēmuma līgumu

 • Sastādīt dzīvokļa nomas līgumu

 • Apstādījumu pārbaudes akts

 • Ūdens pase

 • Nekustamā īpašuma nodošana ekspluatācijā

 • Mājas dokumentu izgatavošana

 • Advokāts par nelaimes gadījumu

 • Juridiskās personas likvidēšana

 • Finanšu uzņēmuma reģistrēšana

 • Legalizēt patstāvīgu-būvi

 • Advokāts tiesai

 • Apmaksāta juridiska konsultācija

 • Legalizēt garāžu

 • Reorganizēt, pievienojoties

 • Atļauja izvietot (mazās arhitektūras formas):

 • SIA likvidācija ar parādiem

 • Zemes juridiskās konsultācijas

 • SIA likvidācijas

 • Darba tiesību advokāts

 • Zemu izmaksu advokāts

 • Militārais advokāts

 • Zemes vērtēšana

 • Aizdevums advokāts

 • Civiltiesību advokāts

 • Automašīnu pārformēšana

 • Bankrotējis uzņēmumu likvidēšana

 • Advokāts par ceļa satiksmes negadījumu

 • Mājokļu advokāts

 • Uzņēmuma slēgšana ar parādiem

 • Dokumenti par zemes nomu

 • Atļauja reklamēšanai ēkas fasādē

 • Juridiskā palīdzība par aizdevumiem

 • Zemes drenāžas projekta izstrāde

 • Starptautiskais jurists

 • Juridiskais atbalsts nekustamā īpašuma darījumiem

 • Juridiskā reģistrācija

 • Automobiļu advokāts

 • Likvidēšana SIA

 • Privāts advokāts

 • Noformēt dokumentus būvniecībai

 • Zemes privatizācija

 • Ārzemju pases reģistrācija

 • Privāta uzņēmuma reģistrācija

 • Noslēgt koplīgumu

 • Pilsētnosacījumi un ierobežojumi

 • Militāro mājokļu advokāts

 • Mājas īpašumtiesību reģistrācija

 • Informācijas zīmes pase

 • Advokāts par aizdevumiem

 • Izdot pilnvaru

 • Jurists biznesam

 • Juridiskas konsultācijas par darba tiesībām

 • Nekustamā īpašuma advokāts

 • Iesniedzot lūgumrakstu

 • Tieša automašīnu pārreģistrēšana

 • Starptautisku līgumu sastādīšana

 • Zemes īpašumtiesību reģistrēšana

 • SIA likvidācija ar aizdevumu

 • Advokāta palīdzību, iegādājoties automašīnu

 • Deklarācija par objekta gatavību ekspluatācijai

 • Pensionēšanās dokumenti

 • Pārbūves legalizācija

 • Privātie juridiskie pakalpojumi

 • Palīdzība ar dokumentiem

 • Juridiskas konsultācijas par finanšu jautājumiem

 • Piegādes līguma pieņemšana

 • Nesankcionētu konstrukciju legalizācija

 • Pārsūdzības veikšana

 • Ekspress uzņēmumu likvidācija

 • Private advokāts

 • Daudzdzīvokļu ēkas nodošana ekspluatācijā

 • Uzņēmuma pārstrukturēšana

 • Palīdz iegūt zemi

 • Atļauja veikt augsta riska darbu

 • Reklāma advokāta padomu

 • Sastādīt dzīvokļa ziedojumu līgumu

 • Steidzamā SIA likvidācija

 • Nekustamā īpašuma advokāts

 • Credit advokāts

 • Zemes pārformēšana

 • Organizācijas slēgšana

 • Juridiskas konsultācijas biznesa jautājumos

 • Migrācijas juristi

 • Advokāta konsultācijas par jaunām ēkām

 • Uzņēmuma slēgšana

 • Auto-juristi

 • Jūras dokumentu izgatavošana

 • Juridiskā palīdzība autobraucējiem

 • Deklarācija par nodošanu ekspluatācijā

 • Privāta uzņēmuma slēgšana

 • Zemes mērķa maiņa

 • Nodokļu advokāts

 • Likvidācija SIA

 • Atļauja izvietot tirdzniecības objektu

 • Uzturlīdzekļu advokāts

 • Laulības šķiršana advokāts

 • Atkārtoti izdot zemes daļu

 • Advokāta konsultācijas

 • Problēmu uzņēmumu likvidēšana

 • Juridiskā palīdzība šķiršanās gadījumā

 • Diennakts juridiskā konsultācija

 • Militārie juristi

 • Nekustamā īpašuma advokāts

 • Būvatļauja

 • Celtniecības atļaujas

 • Automašīnu pārdošanas noformēšana

 • Celtniecības advokāts

 • Juridiskas personas valsts reģistrācijas anulēšana

 • Zemes sadale

 • Automobiļu advokāts

 • Prasītāja pārstāvība tiesā

 • Deklarācija, lai sāktu būvdarbus

 • Ļauj izmantot mašīnas

 • Prasības izskatīšana šķīrējtiesā

 • Meitasuzņēmuma slēgšana

 • Credit advokāts

 • Administratīvie juristi

 • Tiesu lietu advokāts

 • Vienota uzņēmuma slēgšana

 • Pārstāvība kasācijas tiesā

 • Juridisku personu pārstāvība tiesā

Papildus varianti papildus darbiem
 • Advokāts būvniecība

 • Juriskonsults uzņēmumā

 • Biznesa jurists

 • Advokāts angļu valoda

 • Jurisprudence

 • Advokāts uzņēmumu reģistrācijai

 • Konkursa advokāts

 • Civiltiesības advokāts

 • Jurists praktiķis

 • Advokāts uz nepilnu darba laiku

 • Jurista palīgs advokāts

 • Advokāts ar zināšanām angļu valodā

 • Advokāta nodokļu tiesības

 • Advokāts ekonomiskie tiesību akti

 • Advokāts

 • Advokāts sekretārs

 • Jurists bez darba pieredzes

 • Advokāts bankā

 • Autortiesību advokāts

 • Intelektuālā īpašuma advokāts

 • Starptautiska uzņēmuma jurists

 • Ārējo ekonomisko darbību advokāts

 • Jurists būvniecības uzņēmumā

 • Jurists zemes tiesības

 • Jurists autortiesības

 • Līgumdarba advokāts

 • Advokāts students

 • Intelektuālā īpašuma advokāts

 • Advokāts analītiķis

 • Advokāts starptautiskie tiesību akti

 • Advokāts reģistrācija

 • Juridiskā prakse

 • Līgumadvokāts

 • Advokāts konsultants

 • Nekustamā īpašuma advokāts

 • Juridiskais dienests

 • Vērtspapīru advokāts

 • Nekustamā īpašuma advokāts

 • Advokāts lietvedis

 • Jurists juriskonsults

 • Intelektuālā īpašuma advokāts

 • Prasību advokāts

 • Uzņēmuma jurists

 • Juriskonsults

 • Juriskonsults

 • Advokāts jurists

 • Jurists par zemes jautājumiem

 • Nekustamā īpašuma reģistrācijas advokāts

 • Advokāts nodokļu tiesībām

 • Speciālists dokumentos

 • Jurists stažieris

 • IT jurists

 • Advokāts brīvais grafiks

 • Jurists kadru lietas

 • Juridiskā izglītība

 • Starptautiskais jurists

 • Jurists Korporatīvās tiesības

 • Advokāts bez pieredzes

Pastāstiet par mums saviem draugiem
Gribat pildīt uzdevumus kategorijās Juridiskie pakalpojumi?